top of page

MAXGREPP ORIGINAL

thumbnail_IMG_2204_blur.jpg

Maxgrepp Original drivringar ger de bästa förutsättningar för brukare med förlamade händer tex. kompletta Tetror eller brukare med svag handfunktion. Här erhålles maximalt grepp oberoende var på drivringen handen träffar till skillnad mot knopp- drivringar, där den svaga handen måste träffa ”rätt” för att kunna köra. 

Friktionsgummit sitter löst på det underliggande aluminiumröret och det gör att gummit kan förskjutas i längdled på drivringen och motverka skador på gummit tex. vid passage genom ett trångt dörrhål.                   

Cell- naturgummit ger en friktion som är överlägsen andra material. Det ger starkare rivhållfasthet är andra cellmaterial. Cellgummit ger också bättre grepp vid regnväder. När gummiprofilen är ny täcks yta av en tunn gummifilm som ger en slät yta, men när man börjar på att slita på gummi ytan kommer cellgummits ojämna yta att framträda och ger det förbättrade greppet vid regn.

ERGO

ERGO

SWED AND QUICK

SWED AND QUICK

SPOKE

SPOKE

EURO är en infästning för hjul med ett borrat hål direkt i fälgbanan. På L-blecket finns två hål för att man skall kunna variera avståndet mellan drivringen och fälgen.

Clips är en infästning som fästes direkt i öronblecket i fälgen. Även denna infästning har plastdistanser i olika längder för att kunna variera bredden. De olika distanserna är  14, 20, 24, 28 eller 34 mm

Eker-infästning kan användas på alla olika typer av rullstol. Ange om det är kryss eller radiellt hjul och antal ekrar. Plastdistanserna finns i olika längder för att kunna variera avståndet mellan drivringen och fälgen. De olika distanserna är 8, 13, 23 eller 30 mm

bottom of page